Wie zijn wij?

Vul de vier cijfers van je postcode in, zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag.

Over Leergeld Amsterdam

Stichting Leergeld Amsterdam is op 4 november 2016 opgericht. Leergeld Amsterdam is lid van de vereniging Leergeld Nederland. In Nederland zijn meer dan 110 stichtingen Leergeld, met circa 2.000 vrijwilligers werkzaam in bijna alle Nederlandse gemeenten.

Leergeld Amsterdam wil bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen van ouders met een laag inkomen of schulden. Deze kinderen kunnen niet meedoen aan activiteiten binnen of buiten het onderwijs, als ze niet beschikken over een fiets, een laptop of schoolspullen. Voor de ontwikkeling van kinderen is meedoen van groot belang. Met onze voorzieningen dragen wij bij aan betere kansen in de toekomst voor deze kinderen.

Leergeld Amsterdam is een Stichting zonder winstoogmerk. Bij ons zijn veel mensen vrijwillig actief. Het mooie van hen is dat ze graag iets voor een ander doen. Zo brengen wij gezinnen met vragen met hen in contact.

Onze partners

Leergeld Amsterdam werkt graag samen met andere organisaties, onze partners. Veel ouders kennen de weg niet naar steun. Onze partners kunnen daarbij helpen.

Leergeld Amsterdam werkt samen met organisaties die al bij de gezinnen thuiskomen. Bijvoorbeeld vanwege taalles, zorgverlening of vanuit de kerk of buurteams. Ook instanties die werken voor sociale minima, zoals de Voedselbank en vluchtelingenorganisaties kunnen naar ons verwijzen en gezinnen aanmelden.

We werken nauw samen met JeugdFonds Sport & Cultuur Amsterdam (JFSC), de stichting Samen Is Niet Alleen (SINA) en het Jeugdeducatiefonds (JEF).

Bestuur

Het bestuur van de stichting Leergeld Amsterdam bestaat uit zeven leden:

 1. F. de Graaff, voorzitter
 2. C. Dresen, vice voorzitter
 3. P. Schings, penningmeester
 4. P. Utlu
 5. M. Verbeet
 6. B. Bock
 7. J. Haeck

De voorzitter, vice voorzitter en penningmeester vormen samen het Dagelijks Bestuur.
De werkzaamheden van het bestuur staan beschreven in het bestuursreglement. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden (Statuten art. 4.7).

Comité van Aanbeveling

Leergeld Amsterdam wordt gesteund door een bevlogen Comité van Aanbeveling:

 1. Roeland van Geuns, lector armoede interventies Hogeschool van Amsterdam
 2. Jelle Jolles, hoogleraar neuropsychologie Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit Maastricht en oprichter van het Centrum Brein & Leren
 3. Ariëlle de Ruijter, directeur-bestuurder Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen
 4. Arjan Vliegenthart, directeur NIBUD
 5. Richard Korver, advocaat
 6. H. van Bezooijen, directeur Protestantse Diaconie Amsterdam
 7. Wanda de Kanter, longarts aan het AVL en activist tegen de tabaksindustrie
 8. Lieke Thesingh, voorzitter Breed Bestuurlijk Overleg (BBO)
 9. Sandra Newalsing, adviseur VO

De Organisatie Leergeld

De organisatie wordt gevormd door beroepskrachten en vrijwilligers. Samen trekken zij de kar en verdelen de werkzaamheden naar de interesses en kwaliteiten.

 • Gemiddeld zijn er zo’n 7 beroepskrachten en 10 vrijwilligers actief
 • De vrijwilligers werken in teams samen met een beroepskracht
 • Samen voeren zij verschillende taken uit zoals telefonische gesprekken met de gezinnen of spreekuren op locaties
 • Ook bezoeken zij contactpersonen van bijvoorbeeld ongedocumenteerden of werkende armen. Om zo mensen en kinderen te bereiken die de weg zelf niet goed weten te vinden naar Leergeld
 • Zij geven presentaties over ons werk en de doelgroep
 • De collega’s weten onderling goed wat hun te doen staat. Zij ondersteunen elkaar en ontwikkelen samen de praktijk
 • Waar nodig springt het dagelijks bestuur bij

Privacyreglement

Om je goed te kunnen helpen, hebben we gegevens van je nodig. Naast jouw naam, adres en contactgegevens, naam van jouw kind(eren) en hun geboortedatum hebben we ook informatie over jouw inkomen nodig. Al deze informatie hebben we nodig om jouw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Sommige gegevens delen we met samenwerkingspartners zodat zij ook hun diensten ten goede kunnen laten komen aan jouw kind(eren).
Wij behandelen jouw gegevens met grote zorgvuldigheid volgens ons Privacyreglement.