ANBI-status

Vul de vier cijfers van je postcode in, zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag.

Stichting Leergeld Amsterdam is voorzien van een ANBI registratie


Giften aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn fiscaal aftrekbaar. Stichting Leergeld Amsterdam heeft een ANBI status waardoor giften aftrekbaar zijn in de inkomstenbelasting. We onderscheiden twee soorten giften namelijk gewone giften en periodieke giften.
Gewone en periodieke giften zijn aftrekbaar van de belasting, maar daar geldt een drempel voor.

Periodieke giften zijn alleen volledig aftrekbaar zonder drempel en plafond, als deze in een overeenkomst zijn vastgelegd. Deze overeenkomst moet minimaal voor vijf jaar zijn aangegaan, de gift moet per jaar even hoog zijn en eindigt bij overlijden. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wilt vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de stichting waaraan u de gift doet. Hieronder kunt u een leeg formulier voor de schriftelijke overeenkomst downloaden.

Zie voor de meest actuele regelgeving rondom giften en ANBI de site van de belastingdienst.

ANBI registratie

Stichting Leergeld Amsterdam
Inschrijfdatum: 4-11-2016
RSIN: 856877463
Overeenkomst periodieke gift Download