Wat doen wij?

Vul de vier cijfers van je postcode in, zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag.

In Amsterdam doet 1 op de 5 kinderen niet mee aan activiteiten en hebben geen recht op voorzieningen die voor hun leeftijdgenoten heel normaal zijn. Fietsen? Bijles? Een sportwedstrijd? Muziekles? Zij moeten toekijken, want daarvoor is thuis geen geld. Leergeld Amsterdam is tegen deze sociale uitsluiting en wil deze kinderen helpen. Kinderen van 4 tot en met 17 jaar krijgen van ons de kans om mee te doen met leeftijdgenootjes, op school of daarbuiten.

Gebrek aan geld zorgt ook voor kansenongelijkheid. Een laptop nodig om de lessen te kunnen volgen of je huiswerk te kunnen maken, bijlessen, een examentraining of huiswerkbegeleiding zijn niet toegankelijk voor kinderen uit minima-gezinnen. Leergeld vindt dat gebrek aan geld geen reden mag zijn voor minder ontwikkelings- of scholingskansen. Daarom helpen wij bij de bekostiging van deze voorzieningen. Leergeld streeft naar gelijke kansen voor alle kinderen.

Waar gaat het dan om?

Leergeld Amsterdam richt zich vooral op voorzieningen die kinderen nodig hebben voor school zoals een laptop, schoolspullen (bijv. een rekenmachine) of een fiets om naar school te gaan. Ook kunnen aanvragen worden gedaan voor voor- en tussenschoolse opvang, bijles en huiswerkbegeleiding. Allemaal heel normale zaken dus, die ieder kind nodig heeft voor zijn ontwikkeling.

Samenwerking SAM020 en SAM&

Leergeld werkt in Amsterdam samen met Stichting Samen Is Niet Alleen (SINA) en het Jeugdfonds Sport & Cultuur in SAM020-verband. Leergeld Amsterdam richt zich daarbij op leermiddelen en schoolse voorzieningen. Voor huisraad kunnen kinderen in Amsterdam terecht bij SINA, voor sport- en cultuurvoorzieningen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam.

Landelijk is Sam& voor alle kinderen (SAM&) het samenwerkingsverband van Leergeld Nederland, Stichting Jarige Job, Nationaal Fonds Kinderhulp en Jeugdfonds Sport & Cultuur. Samen zetten deze fondsen zich in om kinderen te ondersteunen die opgroeien in een gezin met weinig financiële middelen. Dit doen zij door allerlei voorzieningen te bieden op het gebied van onderwijs, welzijn, educatie, sport, cultuur, het vieren van een verjaardag en vrije tijd. Dit doet Sam& in samenwerking met gemeenten, lokale partners en bedrijven. Leergeld Amsterdam maakt gebruik van het digitale portaal van SAM& voor de aanvraag van voorzieningen door ouders. Zij kunnen aanvragen bij al deze organisaties in één keer doen via Sam&.