Nalatenschap

Vul de vier cijfers van je postcode in, zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag.

Steeds meer mensen willen na hun overlijden iets (blijven) betekenen voor de samenleving en besluiten een goed doel op te nemen in hun testament. Bent u op zoek naar een goed doel met lokale impact en dat het welzijn van kinderen vooropstelt? Stichting Leergeld Amsterdam heeft als doel kinderen uit gezinnen met financiële zorgen betere toekomstkansen te geven door hen te ondersteunen met schoolmiddelen, zoals laptops, bijlesvergoeding en fietsen. Een donatie aan Leergeld Amsterdam in de vorm van een legaat is een donatie voor de toekomst van kinderen uit gezinnen met financiële zorgen. Laat u een mooie toekomst voor een kind na, dan maakt u daarmee de wereld mooier. U kunt hierover contact opnemen via donatie@leergeldamsterdam.nl.

Omdat Stichting Leergeld Amsterdam een ANBI status heeft, hoeft er geen erfbelasting betaald te worden over deze gift.