Wie kan er bij ons een aanvraag doen?

Vul de vier cijfers van je postcode in, zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag.

Leergeld Amsterdam helpt gezinnen met een kleine beurs aan schoolbenodigdheden voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar.

Wat verstaan we dan onder gezinnen met een kleine beurs? Dit zouden kunnen zijn:

  • Ouders die een uitkering ontvangen zoals een uitkering op grond van de Bijstandswet, de Wet werk en inkomen (WIA) of de Werkloosheidswet (WW)
  • Werkende ouders met een laag inkomen of zelfstandigen met weinig werk of een laag inkomen
  • Ouders met schulden
  • Ouders met een stadspas of voedselbankpas
  • Ongedocumenteerde ouders

Tijdens een telefonische intake zullen wij jouw inkomen toetsen.


Leergeld Amsterdam heeft speciale aandacht voor kinderen van werkende armen en ongedocumenteerde gezinnen


Zowel kinderen van werkende ouders met een laag besteedbaar inkomen als kinderen van ongedocumenteerden komen veel te kort. Als je ouders werken en bijvoorbeeld een eigen zaak hebben, zijn ze vaak druk en hebben niet het besef dat er (te) weinig geld is. Te weinig geld zodat jij gewoon mee kan op schoolkamp of theaterles.

Ongedocumenteerde ouders hebben vaak angst dat het aanvragen van een bijdrage hun positie in gevaar brengt. De veiligheid van hun gezin. Hierdoor kom jij als kind vaak niet aan bod en heb je vaak te maken met de angst en vertwijfeling van je ouders.

Een intake

Via een telefonische intake kunnen wij bepalen of je aanspraak kan maken op onze hulp. Dit doen we onder andere door jouw inkomen te toetsen. Dit kan bijvoorbeeld met je stadspas of voedselbankpas (maak een foto van de voor- en achterkant), een uitkeringsspecificatie of een inkomensverklaring van een intermediair die inzicht heeft in jouw financiele situatie. Je aanvraag wordt sneller afgehandeld als je één van deze gegevens alvast meestuurt. Hier kan je een inkomensverklaring downloaden.