Gedragscode

Vul de vier cijfers van je postcode in, zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag.

Op deze pagina vertellen we hoe Leergeld Amsterdam met jou en jouw gegevens omgaat. Leergeld is gebonden aan Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en werkt met een gedragscode voor bestuur, medewerkers en vrijwilligers.

Hoe gaan de medewerkers van Leergeld met mij en mijn kinderen om?

Leergeld belt jou op voor een telefonische intake en stelt een aantal vragen over jouw situatie en de hulpvragen die je hebt. We gaan zorgvuldig met je om en hebben respect voor jou, jouw gezin en situatie.

Daar hebben we ook goede afspraken over gemaakt met de mensen waar we mee samenwerken. Voor de duidelijkheid hebben we samen een gedragscode opgesteld.

Wij werken in jouw vertrouwen en handelen zo dat het jou ten goede komt. Natuurlijk wel binnen de mogelijkheden die we hebben.

We denken graag mee hoe je jouw leven weer goed in eigen hand krijgt. We bouwen graag mee aan sterke netwerken, zodat jouw kinderen een stap vooruit kunnen zetten.

Download

Download onze gedragscode via onderstaande knop.