Schoolgeld en schoolreizen

Vul de vier cijfers van je postcode in, zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag.

Vanaf 1-10-2018 heeft Leergeld Amsterdam een nieuwe regeling voor bijdragen aan schoolgeld of schoolreizen van bij Leergeld geregistreerde kinderen uit minima-gezinnen.
*Voor de basisscholen stelt Leergeld Amsterdam zich op het standpunt dat schoolgeld vrijwillig is en niet mag leiden tot uitsluiten van kinderen. Wel steunt Leergeld de bij ons geregistreerde gezinnen om bij de school een beroep op vrijstelling te doen.
*Bij het voortgezet onderwijs is er een mogelijkheid tot 50% vergoeding van schoolgeld of schoolreis aan de school op voorwaarde dat de school de andere 50% voor zijn rekening neemt. Samen met de ouders kan Leergeld daartoe een verzoek aan de school richten.