SAM020 luidt de klok

Vul de vier cijfers van je postcode in, zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag.

Toegenomen armoede in Amsterdam


We vechten voor gelijke kansen voor ieder kind


In Nederland bestaat grote economische, sociale en culturele ongelijkheid tussen verschillende mensen en groepen. Dat heeft direct een grote impact op ruim van 8% van alle kinderen in Nederland. In Amsterdam is dat met 23% van de kinderen 5 t/m 18 jaar nog veel hoger. SAM020 ondersteunt ouders met lage inkomens om dit verschil kleiner te maken. We schrikken van de toename aan gezinnen, die in de knel zitten. In de afgelopen drie maanden hebben we een enorme toename aan aanvragen gekregen. Alleen al bij Leergeld hebben we ruim 2000 extra aanvragen gekregen, dat is net zoveel als in heel 2020.

Gezinnen met een laag besteedbaar inkomen kunnen voor hun kinderen bij de partners van SAM020 een vergoeding aanvragen. Dat kan bijvoorbeeld voor een fiets, een laptop, bijles, een bureau, een kast en ook voor muziekles, creatieve les of sport. Eigenlijk alles wat je nodig hebt om mee te doen op en rond school om je talenten te kunnen ontwikkelen. Stichting Leergeld Amsterdam, Stichting Samen Is Niet Alleen (SINA), het Jeugdfonds sport en het Jongerencultuurfonds hebben als SAM020 al langer de handen ineen geslagen om kinderen uit Amsterdamse gezinnen met een laag besteedbaar inkomen te helpen.

Kinderen kunnen niet in gelijke mate van het onderwijs profiteren. Leerlingen op basisscholen in kwetsbare wijken hebben een enorme achterstand ten opzichte van leeftijdsgenoten in andere wijken. Talent blijft hierdoor onderbenut. En ook vele instanties spreken hun zorg hierover uit, want de achtergrond van een kind mag natuurlijk nooit bepalen welke kansen hij of zij krijgt! Dat is de reden waarom we als Leergeld organisaties in Nederland ouders ondersteunen om de kansen van hun kinderen te vergroten en hun talenten te ontwikkelen.

Carolien de Jong van Leergeld vertelt. ‘Afgelopen zomer hebben we net zoveel aanvragen gekregen als in heel 2020. Dat is een enorme toename’. Jurre van de Kamp van SINA voegt eraan toe. ‘Waar wij thuis komen zien we schrijnende armoede. Veel gezinnen hebben vrijwel niets. Matrassen liggen op de grond en de kleding die gedragen wordt is niet seizoensgebonden. Dat komt wel vaker voor, maar dit jaar bij grotere groepen gezinnen’.

Toegenomen armoede

Door Corona en de maatregelen zien we een enorme toename aan armoede in Amsterdam. Recent onderzoek van de kinderombudsvrouw op www.kansenkaart.nl bevestigt deze ongelijkheid. Kwetsbare kinderen raken nog eens verder achterop door de sluiting van de scholen tijdens de coronacrisis. De Staat van het Onderwijs 2021 (april 2021) roept zelfs op om nu de kans te grijpen om onderwijs na de coronapandemie structureel te verbeteren, omdat veel kinderen al vóór de coronapandemie een achterstand hadden.

‘We zien bij de ongedocumenteerden dat veel mensen hun baan zijn kwijtgeraakt. Dat komt ook voor bij de andere doelgroepen, maar minder. We zien ook een groot effect van de hogere huur en gasprijzen in Amsterdam waardoor meer gezinnen in de knel komen. Er is veel meer problematiek zichtbaar geworden en mensen weten de weg naar ons beter te vinden. Dat is natuurlijk hartstikke goed’.

‘We schrikken er wel van dat zoveel kinderen ondersteuning nodig hebben. We dachten dat de gemeente in Amsterdam toch wel het merendeel van de kinderen uit arme gezinnen met het armoedebeleid weet te bereiken, maar dat blijkt toch niet het geval. Misschien zijn er ook meer gezinnen in de armoede terecht gekomen, die nog niet in het vizier zijn’.

Kinderen van arme ouders doen minder mee

In tegenstelling tot de aanvragen voor school gerelateerde zaken en huisraad en kleding zien we een afname in aanvragen voor cultuur en sport. Wat vrijwel direct betekent dat de kinderen minder mee doen bij bijvoorbeeld een theaterles, muziekles, sport of andere zaken. Hanneke van Wees van het Jongerencultuurfonds maakt zich duidelijk grote zorgen. ‘Dat is geen goed teken dat maakt het verschil tussen kinderen van rijkere en armere ouders groter. We merken met onze partners en de scholen dat kinderen meer apathische reageren. De effecten van de Corona maatregelen hakken er in. En dat snappen we ook wel. Voor een kind van 12 duurt het al bijna een kwart van zijn of haar leven. Als je dan bedenkt dat het nog helemaal niet helder is hoe lang het allemaal gaat duren dan zou je er zelf ook depressief van raken. Daarbij weten we dat jongeren met minder kansen juist door Corona een negatievere stemming hebben. Dat het dus des te meer gewenst is dat zij iets leuks samen met anderen na schooltijd gaan doen. Dat voorkomt veel eenzaamheid en depressie. We hebben ook een hele leuke site www.kunstvol.nl waar je in Amsterdam kan bekijken welke activiteit je wilt gaan doen’.

We vechten als SAM020 voor gelijke kansen voor elk Amsterdams kind. Daarom roepen we iedereen op, om als je een laag besteedbaar inkomen hebt, bij ons een aanvraag te doen. Dat kan gemakkelijk via de landelijke website samenvoorallekinderen.nl.