Project ‘Kinderen van werkende armen’

Vul de vier cijfers van je postcode in, zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag.

In Nederland groeien bijna 300.000 kinderen op in armoede. 40% van deze kinderen heeft werkende ouders (Sam&, 2020). Dit laat zien dat werk niet altijd de oplossing is om armoede tegen te gaan. De SER (2017) en het SCP (2018) signaleren twee hoofdoorzaken voor armoede onder werkenden: ze maken te weinig uren of ze verdienen als zzp’er weinig. Hoewel er in Nederland voorzieningen zijn om arme kinderen te helpen, bereiken deze voorzieningen veel minder vaak gezinnen van werkenden (SCP, 2018; Sam&, 2020).

Sam&voor alle kinderen, waar Leergeld Nederland onderdeel van is, heeft laten onderzoeken hoe het ondersteuningsaanbod voor kinderen die opgroeien in een huishouden met werkende ouders en onder de armoedegrens leven, beter toegankelijk te maken. Dit heeft geleid tot een onderzoeksrapport over gezinnen van werkende armen (Sam&, 2020).

Leergeld Amsterdam sluit hierop aan met het project ‘Kinderen van werkende armen’. Dit project is erop gericht om vindplekken van werkende armen in kaart te brengen en te onderzoeken hoe de doelgroep bereikt en geinformeerd kan worden over armoedevoorzieningen die ook voor hen bedoeld zijn. Eind 2020 zullen we de resultaten publiceren.