Omgaan met armoede op scholen

Vul de vier cijfers van je postcode in, zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag.

Armoede komt voor op elke school. In bepaalde wijken in de stad meer dan in andere. Het thema leeft op scholen. Leraren zien dat leerlingen in armoede ernstig belemmerd worden in hun ontwikkeling en weinig ruimte in hun hoofd hebben om tot leren te komen. Hoewel scholen armoede niet (alleen) kunnen oplossen, kunnen zij er wel aan bijdragen dat elke leerling wordt gezien, kan meedoen en toekomstkansen krijgt in een veilige en stimulerende leeromgeving.

Om scholen daarbij te helpen, is de handreiking ‘Omgaan met armoede op scholen. Handreiking voor po en vo’ verschenen. Deze handreiking bevat dertien bruikbare en haalbare werkwijzen, gebaseerd op goede praktijken van en expertmeetings en pilots op scholen. In de uitvoering van deze werkwijzen hebben directie, leraren, zorgprofessionals en externe partners elk een andere rol.

De handreiking werd door medewerkers van de Hogeschool Rotterdam en de Hanzehogeschool Groningen in opdracht van de ministeries OCW en SZW.