Neem het op voor kinderen in armoede

Vul de vier cijfers van je postcode in, zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag.

Dankzij het huidige gemeentebestuur kent de gemeente Amsterdam vele voorzieningen voor gezinnen in armoede. Vele gezinnen blijven echter onder de radar of weten de bestaande voorzieningen niet te bereiken. Daarnaast zijn er ook in Amsterdam vele gezinnen met een inkomen uit arbeid die niet rond kunnen komen. Zij kunnen geen aanspraak maken op het gemeentelijk aanbod. Voor hen blijft slechts de ondersteuning door fondsen als het JSF, JCFA en Leergeld over. Dit zijn mooie pleisters, maar bieden geen structurele oplossing. Werken aan oplossingen voor de langere termijn is ook in de gemeente Amsterdam hard nodig. Een mooie opdracht voor het nieuw te vormen stadsbestuur dat geformeerd zal worden na de komende gemeenteraadsverkiezingen. 

https://www.trouw.nl/opinie/neem-het-op-voor-kinderen-in-armoede~a3849980/