Maatwerk achter de voordeur: stichting Leergeld en stichting SINA

Vul de vier cijfers van je postcode in, zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag.

Interview door team Armoedeaanpak Amsterdam

Wat als je kinderen niet in aanmerking komen voor de Scholierenvergoeding? Wat als de laptop die ze van de gemeente krijgen en normaal 5 jaar mee gaat toch na 3 jaar al kapot is? Wat als ze letterlijk op de grond moeten slapen? Hoewel de Gemeente Amsterdam veel ondersteuning biedt voor degenen die het financieel moeilijk hebben zijn er ook mensen die hier geen aanspraak op kunnen maken of voor het toch niet toereikend is.

Gelukkig voor deze kinderen zijn er organisaties als stichting Leergeld Amsterdam (Leergeld) en stichting Samen Is Niet Alleen (SINA). Minder gebonden aan wettelijke regels kunnen zij maatwerk leveren om kinderen te ondersteunen waar de gemeente dat niet kan of mag. Doordat de stichtingen grotendeels met privaat geld zijn gefinancierd hebben ze meer speelruimte om te bepalen wie ze helpen. Ongedocumenteerden en werkenden die net boven de armoedegrens verdienen zijn bijvoorbeeld twee groepen die geen aanspraak kunnen maken op armoederegelingen van de gemeente maar die bij Leergeld en SINA wel terecht kunnen. Maar er kloppen ook mensen aan die wel voor de gemeentelijke armoederegelingen in aanmerking komen maar toch onvoldoende besteedbaar inkomen hebben om bepaalde essentiële aankopen te kunnen doen.

Bijzonder aan de werkwijze van de twee stichtingen is dat op basis van huisbezoek (meestal uitgevoerd door SINA) bepaald wordt welke ondersteuning een gezin nodig heeft. Bijvoorbeeld meubels voor een gezin dat in een vrijwel leeg huis moest wonen. Of een OV-abonnement en laptop voor een heel getalenteerde leerling die anders niet naar het gymnasium zou kunnen.

Tot voor kort hadden Leergeld en SINA ieder een aantal stadsdelen waarin zij actief waren en regelden ze daar beide dezelfde soorten van ondersteuning. Dat bleek soms lastig uit te leggen daarom is deze aanpak sinds begin 2021 veranderd. Beiden hebben nu de hele stad als werkterrein. Kort gezegd richt Leergeld zich nu op middelen voor school en SINA op huisraad. Door zich meer te specialiseren is de verwachting dat de ondersteuning efficiënter kan worden geregeld. Dat betekent overigens niet dat er alleen maar binnen het eigen speelveld naar de hulpbehoefte gekeken wordt. Beide organisaties werken nauw samen en niet alleen met elkaar. En juist doordat ze achter de voordeur komen spelen Leergeld en SINA ook een belangrijke rol spelen in de doorverwijzing naar elkaar en naar andere hulpverleners. Zo zorgen ze ervoor dat wat het gezin nodig heeft ook geregeld wordt.

Meer informatie over de activiteiten van Leergeld en SINA is te vinden op de websites:

https://leergeldamsterdam.nl/ en https://www.stichtingsina.nl/. Daar staat niet alleen meer over het aanvragen van ondersteuning, maar ook over het doen van een donatie of hoe als vrijwilliger of medewerker actief te worden.