Maatwerk achter de voordeur

Vul de vier cijfers van je postcode in, zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag.

De nieuwsbrief Armoedebestrijding schreef een artikel over ons werk, dat we samen met de partner organisatie SINA voor kinderen in Amsterdam neerzetten. Hieronder het artikel dat ook op de gemeentelijke website verscheen.

Gelukkig voor deze kinderen zijn er organisaties als stichting Leergeld Amsterdam (Leergeld) en stichting Samen Is Niet Alleen (SINA).

Minder gebonden aan wettelijke regels kunnen zij maatwerk leveren om kinderen te ondersteunen, waar de gemeente dat niet kan of mag. Doordat de stichtingen grotendeels met privaat geld zijn gefinancierd hebben ze meer speelruimte om te bepalen wie ze helpen. Ongedocumenteerden en werkenden die net boven de armoedegrens verdienen zijn bijvoorbeeld 2 groepen die geen aanspraak kunnen maken op armoederegelingen van de gemeente, maar die bij Leergeld en SINA wel terecht kunnen. Er kloppen ook mensen aan die wel voor de gemeentelijke armoederegelingen in aanmerking komen maar toch onvoldoende besteedbaar inkomen hebben om bepaalde essentiële aankopen te kunnen doen.

Huisbezoek

Bijzonder aan de werkwijze van de 2 stichtingen is dat er bijvoorbeeld op basis van een huisbezoek bepaald wordt welke ondersteuning een gezin nodig heeft. Bijvoorbeeld meubels voor een gezin dat in een vrijwel leeg huis moest wonen. Of een ov-abonnement en een laptop voor een heel getalenteerde leerling, die anders niet naar het gymnasium zou kunnen.

Nieuwe aanpak

Tot voor kort hadden Leergeld en SINA ieder een aantal stadsdelen waarin zij actief waren en regelden ze daar beide dezelfde soorten van ondersteuning. Dat bleek soms lastig uit te leggen, daarom is deze aanpak sinds begin 2021 veranderd. Beiden hebben nu de hele stad als werkterrein. Kort gezegd richt Leergeld zich nu op middelen voor school en SINA op huisraad. Door zich meer te specialiseren is de verwachting dat de ondersteuning efficiënter kan worden geregeld. Dat betekent niet dat er alleen maar binnen het eigen speelveld naar de hulpbehoefte gekeken wordt. Beide organisaties werken nauw samen en niet alleen met elkaar. En juist doordat ze achter de voordeur komen, spelen Leergeld en SINA ook een belangrijke rol in de doorverwijzing naar elkaar en naar andere hulpverleners. Zo zorgen ze ervoor dat wat het gezin nodig heeft ook geregeld wordt.

Meer informatie

Op hun websites vindt u meer over het aanvragen van ondersteuning. Ook kunt u doneren of actief worden als vrijwilliger of medewerker.