Kind is de dupe als ouders geen recht hebben op steun

Vul de vier cijfers van je postcode in, zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag.

Petra Vissers van de redactie Binnenland van Trouw schreef vandaag een interessant artikel, dat we graag onder jullie aandacht brengen.

Zij vertelt dat Nederland als enige land ter wereld een voorbehoud op het kinderrechtenverdrag van de VN maakt. Daardoor leven veel kinderen in armoede. Kinderen worden nog te vaak in de armoede van hun ouders meegesleurd. Duizenden kinderen die weinig of geen contact hebben met hun ouders, met dakloze ouders of ouders die de toeslagen voor van alles gebruiken behalve hun kind, worden aan hun lot overgelaten.

Onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut en de Universiteit Utrecht stelt dat Nederland als enige land ter wereld een voorbehoud op het VN-kinderrechtenverdrag maakt. Dat voorbehoud komt erop neer dat kinderen alleen via hun ouders aanspraak kunnen maken op sociale zekerheid.

Dit voorbehoud heeft voor een aantal groepen kinderen extreme armoede tot gevolg. Zij krijgen als zij in een instelling wonen geen kinderbijslag, als hun ouders per kwartaal minder dan 433 euro aan hen besteden. Wanneer er schoolspullen, nieuwe kleding, een fiets nodig is kan dit niet. In andere landen, kan het geld direct aan een kind gegeven worden.

Ook kinderen zonder huis kunnen niet op financiële steun rekenen. Als je moeder geen huis en geen baan heeft, krijgt ze ook geen geld voor haar kinderen. Dat geeft stress.

Hoeveel kinderen de dupe zijn is niet duidelijk. Zeker is wel dat de groep groot is. Denk alleen al aan de vele slachtoffers van de toeslagenaffaire.