Een vliegende start met Vliegenthart!

Vul de vier cijfers van je postcode in, zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag.

Wethouder Vliegenthart gaf, gesteund door een groepje kinderen, het startschot.

Vertegenwoordigers van welzijnsorganisaties, Leergeldstichtingen uit andere steden, maatschappelijke organisaties en de samenwerkingspartners JSF, JCF, Jarige Job en Kinderhulp waren er getuige van. Samenwerking, verbinding en participatie stonden centraal deze middag. Daniel Giltay Veth wist de aanwezigen te inspireren om rondom deze thematiek als burgers initiatieven te blijven nemen om de armoede te lijf te gaan en samen met de overheid een verbindende samenleving te creëren waar iedereen mag en kan meedoen.

En Leergeld Amsterdam doet vanaf nu mee!