Als elk kind écht mee kan doen

Vul de vier cijfers van je postcode in, zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag.

Nu Nederland weer voorzichtig opengaat…kunnen de meeste kinderen en jongeren weer naar hun (binnen)sport- of muziekclub gaan, schoolspullen kopen, hun verjaardag vieren of naar een pretpark gaan. Voor 1 op de 12 kinderen in Nederland geldt dit niet en blijft dit een droom. Zij groeien op in armoede. Het samenwerkingsverband Sam& -samen voor alle kinderen- wil zorgen dat hun dromen in vervulling kunnen gaan. Ook als er thuis even geen geld voor is.

Voor Leergeld Amsterdam verlopen alle aanvragen via SAM&.

Sporten, muziekles, schoolgeld, een verjaardag vieren of een uitje. Het lijkt normaal dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen, terwijl dit voor 315.000 kinderen in Nederland geen vanzelfsprekendheid is. Sam& wil zorgen dat ook hún dromen in vervulling kunnen gaan, zodat zij – net als hun leeftijdgenoten – gewoon kunnen meedoen. Via haar digitale loket www.samenvoorallekinderen.nl kunnen ouders en intermediairs zoals leerkrachten, wijkteams, schuldhulpverleners een aanvraag doen voor voorzieningen die kunnen helpen als er thuis weinig geld is. Sam& bestaat uit bestaande uit Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job,

Dankzij de samenwerking, gestart in 2017, is er een flinke groei (55%*) in het totaal aantal keer dat de samenwerkingspartners kinderen hebben geholpen. Ondanks de flinke toename afgelopen jaren, zijn er nog veel kinderen die niet mee kunnen doen met leeftijdsgenoten. Sam& verwacht dat het aantal kinderen dat hulp nodig heeft zal stijgen als gevolg van de coronacrisis.

Eén op de acht kinderen in Leeuwarden groeit op in armoede

Hoewel gemiddeld één op de twaalf kinderen in Nederland opgroeit in armoede is dit probleem in Leeuwarden nog groter. In de stad komen ruim één op de acht kinderen uit gezinnen die de eindjes met moeite aan elkaar kunnen knopen. Reden voor Sam& om juist op deze locatie de straattekening te onthullen. “In dit prachtige 3D interactieve kunstwerk zijn allerlei voorzieningen gevisualiseerd die de Sam&werkingspartners bieden. Zoals een duikplank om van te springen. Een voetbal om op te zitten, een laptop om achter te kruipen, een ballon om vast te houden en een giraffe waar je op kunt zitten”, legt Monique Maks, bestuurder van Sam&, uit. “We willen ervoor zorgen dat het voor deze kinderen niet bij dromen blijft, maar werkelijkheid wordt met onze hulp. Door zichtbaar te maken welke ondersteuning we precies kunnen bieden, hopen we zo veel mogelijk gezinnen te bereiken die een steuntje in de rug nodig hebben.

3D Streetpainter Matthew May maakt deze boodschap heel tastbaar in een 3D straattekening die vandaag op het Wilhelminaplein in Leeuwarden – een stad met veel kinderarmoede in Nederland – is onthuld. Dit (kunstwerk) is de aftrap voor de campagne ‘Stel je voor dat elk kind écht mee kan doen’, waarmee kenbaar wordt gemaakt dat allerlei voorzieningen via Sam& binnen handbereik zijn voor kinderen die onder de armoedegrens leven.

Wethouder Hein Kuiken is blij met het initiatief van Sam&: “In Leeuwarden is de kans op armoede onder kinderen helaas groter dan in veel andere delen van Nederland. Deze kinderen komen uit gezinnen waarin geldzorgen het dagelijkse leven overheersen. Het zijn kinderen voor wie vanzelfsprekende zaken, zoals schoolreisjes, vakantie, nieuwe kleding, sporten en verjaardagscadeautjes zelden of nooit voorkomen. Alle kinderen hebben het recht om te sporten, spelen en plezier te maken. Het is dan ook geweldig dat Sam& allerlei leuke activiteiten toegankelijk maakt.”

Voor Jet van Gelder, voorzitter van Stichting Leergeld Leeuwarden, staat het welzijn van kinderen voorop: “Meedoen is voor de ontwikkeling van kinderen heel belangrijk. Als dat niet lukt of een kind zich zorgen maakt over geld, kan een kind zich buitengesloten voelen. Dat gaat soms ten koste van de schoolcijfers. We vinden dat ieder kind moet kunnen meedoen. En in deze tijd zijn we er óók voor de kinderen van ouders die door corona hun baan verliezen of in aanmerking komen voor tijdelijke regelingen. Want kinderen mogen niet de dupe worden!

Sam& voor alle kinderen

Sam& is een samenwerkingsverband van Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp. Samen zetten zij zich in om kinderen te ondersteunen die opgroeien in een gezin met weinig financiële middelen, door allerlei voorzieningen te bieden op het gebied van educatie, sport, cultuur, verjaardag, vrije tijd en andere activiteiten. Dit doet Sam& in samenwerking met gemeenten, lokale partners en bedrijven. Samen met het Nibud en Rabo Foundation biedt Sam& tevens informatie en oplossingen over opvoeden met geldzorgen.

Wil je meer informatie over deze Sam& campagne? Ga dan naar: https://www.samenvoorallekinderen.nl/steljevoor